Хүний нөөцийн ил тод байдал

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮНhttp://www.cancer-center.gov.mn//wp-content/uploads/2016/11/heart-health-1.jpg


Хавдар судлалын үндэсний төв

ХҮНИЙ НӨӨЦ, ХӨГЖЛИЙН АЛБАСонгон шалгаруулалтын үйл явц:

 • Нээлттэй ажлын байрны зарын дагуу иргэний материалыг хүлээн авна.
 • Албан тушаалын онцлогийг харгалзсан шалгалт
 • Ярилцлага
 • Эцсийн шийдвэр

Сонгон шалгаруулалын дүн

Бүрдүүлэх материал:

 • Сонгон шалгаруулалтанд орохыг хүссэн өргөдөл
 • Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
 • Төрийн албан хаагчийн анкет (Маягт №1)
 • 4х6 хэмжээтэй цээж зураг нэг хувь

Материал хүлээн авах хаяг:
13370, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороолол, Нам Ян Жугийн гудамж, Хавдар судлалын үндэсний төв, Хүний нөөц, хөгжлийн алба, Утас: 11 – 454111


Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн

 • 2018 он
 • 2017 он
 • 2016 он
 • 2015 он
2018 он

Хавдар  судлалын үндэсний төвийн  хүний  нөөцийг  хөгжүүлэх  бодлого (2018 он)

2018.01.12                                                                                      Улаанбаатар  хот

            Хавдар  судлалын  үндэсний  төвийн  хүний  нөөцийг  2015-2017  онд хөгжүүлэх  бодлого  нь  хүн  амд  үзүүлж  буй  хавдрын  тусламж  үйлчилгээний  чанарыг  сайжруулах  талаарх хавдар  судлалын үндэсний  төвийн  эрхэм  зорилго,  стратегийн  зорилтыг  хэрэгжүүлэх  чадвар  бүхий мэргэжилтнийг  авч  ажиллуулах  замаар хүний  нөөц  бүрдүүлэхэд  чиглэсэн,  1  жилийн  хугацаанд  хавдар  судлалын  үндэсний  төвийн  хүний  нөөцийн`  хөгжлийн  хэтийн  чиглэлийг  тодорхойлох,  хүний нөөцийн  төлөвлөлт,  хөгжил,  удирдлага, зохион  байгуулалтын  үйл  ажиллагаанд  баримтлах  бодлогын  үндсэн  баримт  бичиг  мөн.

Нэг.  Хавдар  судлалын   үндэсний   төвийн  хэтийн  төлөв,  эрхэм  зорилго,  эрхэмлэх  үндсэн  зарчим

1.1. Хавдар судлалын  төвийн  хэтийн  төлөв:

            Хавдар  судлалын  албыг  анагаах  ухааны  ололт,  техник,  технологийн  хөгжилтэй  уялдуулан  дэлхийн  жишигт  ойртуулж  хөгжүүлэхэд  оршино.

1.2. Хавдар  судлалын үндэсний   төвийн  эрхэм  зорилго:

            Үндэсний хэмжээнд хавдрын мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, чанартай, тэгш хүртээмжтэй үзүүлэхэд манлайлагч нь байхад оршино.

1.3 Алсын хараа

Ази номхон далайн бүсийн хавдар судлалын тэргүүлэх байгууллага болох

  1.4. Эрхэмлэх  үндсэн  зарчим:

 • Чанартай байдал – хүн  амд үзүүлэх  хавдрын  нарийн  мэргэжлийн  тусламжийг  нийгмийн  хэрэгцээг  хангахуйц  түвшинд  хүргэнэ.
 • Хүртээмжтэй байдал – хүн  амд  хавдрын  нарийн  мэргэжлийн  тусламж  үйлчилгээг  нийгмийн  гарал  үүслээс  үл  хамаарч  бүгдэд  тэгш  хүртээмжтэй  үзүүлнэ.
 • Найдвартай байдал – хүн  амд  үзүүлж  буй  тусламж  нь  Монгол  улсад  мөрдөгдөж  буй  эмчилгээ  үйлчилгээний  стандартад  нийцсэн,  шинжлэх  ухааны   мэдлэг,  ололт,  хүмүүнлэг,  энэрэнгүй  ёс,  орчин  үеийн  анагаах  ухааны  аргад  тулгуурлана.
 • Үр дүнтэй  байдал – эмнэлгийн  үйл  ажиллагааны  үр  ашгийг  дээшлүүлэх,  орчин  үеийн  технологитой  үр  дүнтэй  тусламж  үйлчилгээг  хөгжүүлэх

Дэлгэрэнгүй…

2017 он

2017 онд Хавдар судлалын үндэсний төвд шинээр эмч, эмнэлгийн ажилтан авах тухай зарыг төвийн www.cancer-center.gov.mn цахим хуудас, төвийн олон нийтийн мэдээллийн самбараар 8 удаа гаргасан.

 • 01.23
 • 01.25
 • 01.30
 • 02.07
 • 02.08
 • 02.09
 • 02.16
 • 04.03

Дээрхи мэдээллийн хэрэгслээр дараах  ажлын байрыг зарласан. Үүнд:

 • Мэс заслын их эмч
 • Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний их эмч
 • Гепатологич эмч
 • Даатгалын их эмч
 • Дотоод шүүрэл, булчирхайн их эмч
 • Зүрх судас, дотрын их эмч
 • Эрт илрүүлгийн их эмч
 • Хяналтын эдийн засагч
 • Лавлагаа мэдээллийн ажилтан
 • Сувилагч

Зарлалын дагуу хүсэлт гаргасан 24 (3+3+2+1+1+5+3+1+1+3+1) иргэний материалыг хүлээн авч сонгон шалгаруулалтын журмын дагуу 5-н удаагийн шалгаруулалт явуулан төвийн захиралд танилцуулж сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн 6 эмч, эмнэлгийн ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллуулж байна.

 • 05.17 3-н сувилагчийн материал ирснээс 1 сувилагч авч ажиллуулав.
 • 03.29 3-н эмч
 • 04 Лавлагаа мэдээллийн ажилтан
 • 2017,03 эрт илрүүлгийн эмч
2016 он

2016 онд Хавдар судлалын үндэсний төвд шинээр эмч, эмнэлгийн ажилтан авах тухай зарыг төвийн www.cancer-center.gov.mn цахим хуудас, төвийн олон нийтийн мэдээллийн самбараар 7 удаа гаргасан.

 • 2016.01.05
 • 05.02
 • 20105.30
 • 06.02
 • 08.04
 • 09.13
 • 09.19

Дээрхи мэдээллийн хэрэгслээр дараах  ажлын байрыг зарласан. Үүнд:

 • Гепатологич эмч
 • Гемодиализын эмч
 • Хэт авиа оношлогооны эмч
 • Сувилагч
 • Ангиографийн техникч
 • Шарлагын техникч
 • Эм найруулагч
 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер
 • Үйлчлэгч

Зарлалын дагуу хүсэлт гаргасан 81 иргэний материалыг хүлээн авч сонгон шалгаруулалтын журмын дагуу 7-н удаагийн шалгаруулалт явуулан төвийн захиралд танилцуулж сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн 38 эмч, эмнэлгийн ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллуулж байна.

2015 он

2015 онд Хавдар судлалын үндэсний төвд шинээр эмч, эмнэлгийн ажилтан авах тухай зарыг төвийн www.cancer-center.gov.mn цахим хуудас, төвийн олон нийтийн мэдээллийн самбараар 5 удаа гаргасан.

 • 20101.12
 • 03.17
 • 2015 08
 • 07.06
 • 09.28

Дээрхи мэдээллийн хэрэгслээр дараах  ажлын байрыг зарласан. Үүнд:

 • Эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлэгч их эмч
 • Лабораторийн их эмч
 • Эмгэг судлаач эмч
 • Дүн бүртгэлийн их эмч
 • Сувилагч
 • Рентген техникч
 • Программ хангамжийн инженер
 • Слесарь

Зарлалын дагуу хүсэлт гаргасан 32 иргэний материалыг хүлээн авч сонгон шалгаруулалтын журмын дагуу 4-н удаагийн шалгаруулалт явуулан төвийн захиралд танилцуулж сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн 12 эмч, эмнэлгийн ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллуулж байна.

 • 2017 он
 • 2016 он
 • 2015 он
2017 он

2017 онд Хавдар судлалын үндэсний төвд шинээр эмч, эмнэлгийн ажилтан авах тухай зарыг төвийн www.cancer-center.gov.mn цахим хуудас, төвийн олон нийтийн мэдээллийн самбараар 8 удаа гаргасан.

 • 01.23
 • 01.25
 • 01.30
 • 02.07
 • 02.08
 • 02.09
 • 02.16
 • 04.03

Дээрхи мэдээллийн хэрэгслээр дараах  ажлын байрыг зарласан. Үүнд:

 • Мэс заслын их эмч
 • Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний их эмч
 • Гепатологич эмч
 • Даатгалын их эмч
 • Дотоод шүүрэл, булчирхайн их эмч
 • Зүрх судас, дотрын их эмч
 • Эрт илрүүлгийн их эмч
 • Хяналтын эдийн засагч
 • Лавлагаа мэдээллийн ажилтан
 • Сувилагч

Зарлалын дагуу хүсэлт гаргасан 24 (3+3+2+1+1+5+3+1+1+3+1) иргэний материалыг хүлээн авч сонгон шалгаруулалтын журмын дагуу 5-н удаагийн шалгаруулалт явуулан төвийн захиралд танилцуулж сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн 6 эмч, эмнэлгийн ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллуулж байна.

 • 05.17 3-н сувилагчийн материал ирснээс 1 сувилагч авч ажиллуулав.
 • 03.29 3-н эмч
 • 04 Лавлагаа мэдээллийн ажилтан
 • 2017,03 эрт илрүүлгийн эмч
2016 он

2016 онд Хавдар судлалын үндэсний төвд шинээр эмч, эмнэлгийн ажилтан авах тухай зарыг төвийн www.cancer-center.gov.mn цахим хуудас, төвийн олон нийтийн мэдээллийн самбараар 7 удаа гаргасан.

 • 2016.01.05
 • 05.02
 • 20105.30
 • 06.02
 • 08.04
 • 09.13
 • 09.19

Дээрхи мэдээллийн хэрэгслээр дараах  ажлын байрыг зарласан. Үүнд:

 • Гепатологич эмч
 • Гемодиализын эмч
 • Хэт авиа оношлогооны эмч
 • Сувилагч
 • Ангиографийн техникч
 • Шарлагын техникч
 • Эм найруулагч
 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер
 • Үйлчлэгч

Зарлалын дагуу хүсэлт гаргасан 81 иргэний материалыг хүлээн авч сонгон шалгаруулалтын журмын дагуу 7-н удаагийн шалгаруулалт явуулан төвийн захиралд танилцуулж сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн 38 эмч, эмнэлгийн ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллуулж байна.

2015 он

2015 онд Хавдар судлалын үндэсний төвд шинээр эмч, эмнэлгийн ажилтан авах тухай зарыг төвийн www.cancer-center.gov.mn цахим хуудас, төвийн олон нийтийн мэдээллийн самбараар 5 удаа гаргасан.

 • 20101.12
 • 03.17
 • 2015 08
 • 07.06
 • 09.28

Дээрхи мэдээллийн хэрэгслээр дараах  ажлын байрыг зарласан. Үүнд:

 • Эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлэгч их эмч
 • Лабораторийн их эмч
 • Эмгэг судлаач эмч
 • Дүн бүртгэлийн их эмч
 • Сувилагч
 • Рентген техникч
 • Программ хангамжийн инженер
 • Слесарь

Зарлалын дагуу хүсэлт гаргасан 32 иргэний материалыг хүлээн авч сонгон шалгаруулалтын журмын дагуу 4-н удаагийн шалгаруулалт явуулан төвийн захиралд танилцуулж сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн 12 эмч, эмнэлгийн ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллуулж байна.

Санал асуулга

Та манай сайтын талаар хаанаас олж мэдсэн бэ?

Үр дүн харах

Loading ... Loading ...

Хандалт

Та манай сайтын
1964643
дахь зочин боллоо.

Хавдар судлалын үндэсний төв 2016. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.