m1-1200x1600.jpg
20/Oct/2020

Өнөөдөр тус төвийн үйлчлүүлэгчийг дэмжих албанаас “Нээлттэй хаалганы өдөр” өдөрлөгийг Баянзүрх дүүргийн 18-р хорооны гадна талбайд зохион байгууллаа. Өдөрлөгөөр дүүргийн иргэдэд эрүүл мэндийн мэдээлэл өгч, Хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх тухай гарын авлага, таниулах хуудас тараан Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багцийн тухай танилцууллаа. Мөн Хорооны нутаг дэвсгэрт “Хавдрын урьдчилан сэргийлэх төв” байгуулах хэрэгцээ, шаардлагын тухай олон нийтэд таниулах илтгэл тавьж ярилцлага явуулсан байна. Өдөрлөгт Иргэдэд эмнэлзүй асуудлаар мэдээлэл, зөвлөгөөг тус төвийн ЭЗТА-ны Урьдчилан сэргийлэхийн 1 их эмч, Хавдар судлалын үндэсний төвөөр үйлчлүүлэхтэй холбоотой түгээмэл асуултанд хариулж ХСҮТ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг Амбулаторийн тасгийн Шуурхай мэдээллийн 1 ажилтан, Үйлчлүүлэгчид эрүүл мэндийн мэдээлэл, сурталчилгааг Үйлчлүүлэгчийн дэмжих албаны 2 ажилтан тус тус хийж хамтран ажиллажээ.

m1

m3


1-1.jpg
20/Oct/2020

Хавдар судлалын үндэсний төв, Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд ХСҮТ-ийн Эмэгтэйчүүдийн мэс заслын тасгийн эрхлэгч Э.Амарсанаа эмчийн баг Хөвсгөл аймгийн Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч нарт эмэгтэйчүүдийн байрлалын хавдрын оношлогоо, эмчилгээний сургалт, ажлын байрандах гардан үйлдлын дагалдан сургалтыг амжилттай зохион байгуулж байна.

1-1


2-1200x800.jpg
20/Oct/2020

2020.09.10-ны өдөр ХСҮТ-д анх удаа эрхтэн хадгалах хамтарсан багийн мэс засал хийгдсэн байна. Баруун талын дунд чөмөг ясны хүзүү хэсгийн задарсан хавдрын улмаас баруун талын түнхний үеийг солих болсон тул эрхтэн хадгалах мэс заслыг ГССҮТ-ийн болон ХСҮТ-ийн ерөнхий мэс заслын эмч нар хамтран хийсэн юм. 119126269_3383765065017711_4176289608740910064_o


20/Oct/2020

2015 онд ХСҮТ-ийн эмч нар болон АНУ-ын Хавдрын судалгааны хүрээлэнгийн эрдэмтэдтэй хамтран (NIH, NCI,USA) эхлүүлсэн төслийн үр дүн бүтээл Nature Communications сэтгүүлд хэвлэгдлээ.  Энэхүү судалгааны төслийн эхний үр дүн Монгол улсад нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болох гепатитын С, В, Д вирусын шалтгаантай элэгний хавдрыг үүсгэж, хоруу чанарыг нөхцөлдүүлж байгаа генийн мутаци үүсэх механизмийг судалсан ба ийнхүү бүтээл болон хэвлэгдлээ.  Харин цаашид үргэлжлэх судалгаанаас гарах алсын үр дүн нь элэгний хорт хавдар үүсэхээс 2-3 жилийн өмнө эрт илрүүлэх боломжтой биомаркерийг тодорхойлох болно.

 


poster.png
20/Oct/2020

ХАВДАР СУДЛАЛ СЭТГҮҮЛД НИЙТЛЭГДЭХ БҮТЭЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

“ХАВДАР СУДЛАЛ” сэтгүүлд дараах хэлбэрээр бүтээл нийтлүүлнэ. Үүнд:

 1. Тэргүүн өгүүлэл (Original articles)
 2. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (Scentific articles)
 3. Хорт хавдрын оношилгоо, эмчилгээний шинэ арга, технологи (New Techniques)
 4. Тохиолдлын танилцуулга (Case Report)
 5. Хэвлэлийн тойм (Medical Reviews)
 6. Мэдээлэл (Information)
 7. Шинэ номын танилцуулга (New Publications)
 1. Тэргүүн өгүүлэл

Хавдар судлалын салбарын ойд зориулсан хөгжлийн түүхэн өгүүлэл, нэрт эмч, мэс засалч, эрдэмтдийн тухай нийтлэл, нийгэмлэг болон удирдах албаны хүмүүсийн мэндчилгээ, салбарын тулгамдсан асуудал хөндсөн өгүүлэл, салбарын хөгжлийн орчин үеийн ололт амжилтын талаарх нийтлэл байна

 1. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгүүлэл нь судалгаа шинжилгээний ямар нэг үр дүнг нэгтгэн дүгнэж, дүгнэлт өгсөн, шинжлэх ухааны тодорхой мэдээллийг агуулсан бие даасан бичил зохиол юм.  Судлаач бүхэн судалгааны ажлынхаа явцад түүний зарим үр дүнгээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж нийтлүүлэх үүрэгтэй.

Судалгааны ажлын агуулгад тавигдах шаардлага

 • Судалгаа нь шинжлэх ухааны шинэ санааг дэвшүүлсэн байх
 • Судалгаа, шинжилгээний тодорхой аргачлалыг хэрэглэсэн байх
 • Судалгаа нь туршилт судалгаанд суурилсан байх
 • Судалгааны ажилд тавигдах шаардлагыг баримталсан байх
 • Илтгэлийн хураангуйг хавсаргасан байх

Судалгааны үр дүн буюу судалгааны өгүүлэл хэвлүүлэхэд дараах стандарт, шалгуур үзүүлэлтийг мөрдлөг болгоно.

ГАРЧИГ:  Гарчиг нь судалгааны ажлын тухай гол санааг агуулсан товч, тодорхой, оновчтой томъёологдсон байх ёстой.

СУДЛААЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ: Судалгааны ажилд оролцсон судлаачдын овог нэр бичигдэнэ.

ХУРААНГУЙ: Хураангуй нь судлаачдад тухайн судалгааны ажлын талаарх ерөнхий ойлголтыг өгөхүйц байх ба тухайн судлаачийн судалгааны ажилтай ойролцоо эсэхийг шүүх боломжийг олгох.

Монгол ба Англи хэлээр ижил бүтэцтэй бичигдсэн байна. Илтгэлийн хураангуй зураг, схем, хүснэгт ном зүйгүй байна. 300 хүртэлх үгэнд багтсан байна.

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Өгүүллийн цөм утгыг илэрхийлж чадахуйц цөөн тооны нэр үг ба холбоо үг байна.

ҮНДЭСЛЭЛ: Энэхүү хэсэгт судалгааны ажлын хүрээ болон бусад судалгааны ажлуудаас авсан туршилтын үр дүн, өөрийн судалгааны ажилд ашиглагдаж буй ишлэл авсан судалгааны ажлуудын талаар болон онолын ойлголтуудын талаар бичих (1 нүүр байх).

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД: Хэрэгцээ шаардлага, дэвшүүлж буй асуудлуудыг  дурдана.

СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ, АРГА ЗҮЙ: Судалгааны зорилго, зорилт, таамаглалаа бататгахын тулд ямар сорил туршилтыг ямар аргаар хэрхэн гүйцэтгэсэн, хэчнээн хэмжээний материал, мэдээлэл хуримтлуулж ямар аргаар боловсруулалт хийсэн зэргийг дурдана.

СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН: Энэхүү судалгаагаар ямар үр дүн гарсан тухай баталгаатай логик, дэс дараалал сайтай, эмх цэгцтэй, ойлгомжтой бичнэ.

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ:  Энэхүү хэсэг нь судалгааны ажлын шийдвэрлэх хэсэг бөгөөд  судалгааны ач холбогдол, давуу болон сул тал талыг тусгахаас гадна өөрийн судалгааны үр дүнг гадаад, дотоодын бусад судлаачдын үр дүнтэй харьцуулсан байна.

ДҮГНЭЛТ:  Судалгааны ажлын үр дүнгүүдийг нэгтгэн дис дараалалтай товч тодорхой бичнэ.

НОМ ЗҮЙ: Судалгааны ажилд ашиглагдсан бүх материалууд буюу ном сурах бичиг, сэтгүүлүүд болон бусад судлаачдын судалгааны ажлын жагсаалтыг бичих бөгөөд энэ нь тухайн судалгааны ажлыг сонирхож буй хүмүүст нэмэлт мэдээлэл болох боломжтой юм.

 1. Хорт хавдрын оношилгоо, эмчилгээний шинэ арга, технологи

Хавдар судлалын салбарт нэвтэрч үр дүн нь нотлогдсон олон улсын жишигт нийцсэн арга, технологи байна. Нийтлэл нь гарчиг, үндэслэл, аргачлал, үр дүн, хэлцэмж (давуу талаа бичсэн), дүгнэлт,  ном зүй гэсэн бүтэцтэй байна. Хийх аргачлал тодорхой бичигдсэн, зургаар илэрхийлсэн байвал сайн.

 1. Тохиолдлын танилцуулга

Ховор, сонирхолтой, туршлага санамж авах тохиолдлын талаар гарчиг, үндэслэл, тохиолдлын танилцуулга, үр дүн, хэлцэмж, дүгнэлт,ном зүй гэсэн бүтэцтэй байна. Тохиолдлын танилцуулга хэсэг нь дэлгэрэнгүй, зургаар илэрхийлсэн, эмнэл зүйн танилцуулгыг баримт нотолгоогоор харуулсан (бүх төрлийн шинжилгээний арга, дүрс оношилгооны зураг г.м) байвал сайн.

 1. Хэвлэлийн тойм

Гарчиг, хэвлэлийн тойм, ном зүй гэсэн бүтэцтэй, тухайн сэдвээр хэвлэгдсэн сүүлийн үеийн ном, сэтгүүлийн материалыг түлхүү оруулсан мэдээлэл сайтай байх ёстой.

 1. Мэдээлэл

Хавдар судлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг эмнэлэг, тасаг, багийн танилцуулга, шинээр Анагаах ухааны боловсролын болон шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалсан эрдэмтэдийн танилцуулга, зургийн хамт, гадаадад мэргэжил дээшлүүлсэн, олон улсын хуралд оролцсон тухай тэмдэглэл гэх мэт эмч, судлаачид мэдээлэл сайтай, өгөөжтэй мэдээлэл байх шаардлагатай.

 1. Шинэ номын танилцуулга

Хавдар судлалын чиглэлээр туурвигдсан шинэ номын  тухай товч байх бөгөөд номын нүүр хуудсыг өнгөтөөр хэвлэж, зохиогчдын нэр, хэнд зориулсан, номын бүтэц, гол агуулгыг бичнэ.

Сэтгүүлд нийтлэгдэх шаардлагыг хангасан бүтээлийг Хавдар судлал сэтгүүлд үнэ төлбөргүй хэвлэнэ.  

Сэтгүүлийн зөвлөл нь шаардлага хангаагүй материалыг буцаах, зохих хэмжээнд хүртэл товчлох эрхийг эдлэнэ.

 • Бүтээл хүлээн авах хугацаа:

2021 оны 07 дугаар сарын 01-ны дотор badamsuren@cancer-center.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ.

 • Сэтгүүлийн редакцийн зөвлөл бүтээлийг хянаж, заавар зөвлөгөө өгөх хугацаа:

     2021 оны 09-р сарын 01-ний өдрийн дотор

 • Бүтээлийг редакторын зөвлөмж, саналын дагуу хянан засварлаж дахин ирүүлэх хугацаа

        2021 оны 09-р сарын 15-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл

Сэтгүүлд ирүүлэх материалыг бичихдээ дараах дүрмийг баримтлана. Үүнд:

 1. А4 хэмжээтэй цаасан дээр зүүн талаас 3 см, баруун талаас 2 см дээр, доороосоо 2.0 см зайтай ижил фонтоор, Arial 12 хэмжээстэй үсгээр мөр хооронд 1.5 зайтай бичнэ.
 2. Өгүүллийг бичихдээ header, fooder, foodnote командыг ашиглахгүй. Мөн хуудасны дугаар тавихгүй.
 3. Сэтгүүлд ирүүлэх материалийг зөвхөн MS Word 2003-аас хойших хувилбараар doc буюу docx өргөтгөлтэй бичнэ.
 4. Фото зураг, зураг, хүснэгт зөвхөн хар, цагаан өнгөтэй байна. JPG, BMP, GIF өргөтгөлтэйгээр буулгагдаж текстэн дотор голлон байрласан байна.

 Хурал зохион байгуулах хороо ирүүлсэн бүтээлийг сонгон шалгаруулсаны дараа ХАВДАР СУДЛАЛ сэтгүүлд хэвлэх тухай болон аман илтгэл хэлбэрээр хэлэлцүүлэх бол илтгэх цагийг цахим шуудан болон утсаар мэдэгдэнэ.

Poster


e33-1200x800.jpg
20/Oct/2020

ХСҮТ-ийн Клиник эм зүйн алба нь өөрсдийн үйл ажиллагааг танилцуулах “Нээлттэй хаалганы өдөр” өдөрлөгийг тус төвөөр үйлчлүүлэгч иргэдийн дунд зохион байгууллаа. Өдөрлөгөөр “Антибиотик эмийн зохистой хэрэглээ” сэдвээр сургалт явуулж антибиотик эмийн тухай мэдлэгийн асуумж судалгаа авч иргэдэд зөвлөгөө, мэдээлэл өгч с витаминыг оролцогчдод түгээжээ. Мөн харилцагч эмийн байгууллагууд өөрсдийн эмийн тухай танилцуулга хийсэн байна.

em3 em2 em1 em4


Санал асуулга

Та манай сайтын талаар хаанаас олж мэдсэн бэ?

Үр дүн харах

Loading ... Loading ...

Хандалт

2002127

Хавдар судлалын үндэсний төв 2016. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.