Хүний нөөцийн ил тод байдал

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮНhttp://www.cancer-center.gov.mn//wp-content/uploads/2016/11/heart-health-1-e1610945670145.jpg


Хавдар судлалын үндэсний төв

ХҮНИЙ НӨӨЦ, ХӨГЖЛИЙН АЛБАСонгон шалгаруулалтын үйл явц:

 • Нээлттэй ажлын байрны зарын дагуу иргэний материалыг хүлээн авна.
 • Албан тушаалын онцлогийг харгалзсан шалгалт
 • Ярилцлага
 • Эцсийн шийдвэр

Сонгон шалгаруулалын дүн

Бүрдүүлэх материал:

 • Сонгон шалгаруулалтанд орохыг хүссэн өргөдөл
 • Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
 • Төрийн албан хаагчийн анкет (Маягт №1)
 • 4х6 хэмжээтэй цээж зураг нэг хувь

Материал хүлээн авах хаяг:
13370, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороолол, Нам Ян Жугийн гудамж, Хавдар судлалын үндэсний төв, Хүний нөөц, хөгжлийн алба, Утас: 11 – 454111


Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн 2023 он

 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр
 • Албан тушаалын нэр: Цэвэрлэгээ халдваргүйжүүлгийн менежер
 • Албан тушаалын нэр: Жолооч
 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр
 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 09 дүгээр сарын 20-ний өдөр Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ
 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ
 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ
 • Албан тушаалын нэр: Лаборант
 • Албан тушаалын нэр: Сэтгэл зүйч
 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ
 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ
 • Албан тушаалын нэр: Яаралтай тусламжийн их эмч
 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ
 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ
 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ
 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ
 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ
 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ
 • Албан тушаалын нэр: Сэргээн засахын их эмч
Хоёрдугаар шат: 2023 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр

Албан тушаалын нэр: Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Код Ярилцлагын үнэлгээ

(100 хувиас)

1.       ХШ- 10/01 Ирээгүй
2.       ХШ- 10/02 Ирээгүй
3.       ХШ- 10/03 Ирээгүй
4.       ХШ- 10/04 90,6
Албан тушаалын нэр: Цэвэрлэгээ халдваргүйжүүлгийн менежер
Код Ярилцлагын үнэлгээ

(100 хувиас)

1.       ЦХМ- 10/01 86,6
2.       ЦХМ- 10/02 Ирээгүй
3.       ЦХМ- 10/03 Ирээгүй
4.       ЦХМ- 10/04 Ирээгүй
Албан тушаалын нэр: Жолооч
Код Ярилцлагын үнэлгээ

(100 хувиас)

1.       Жол- 10/02
2.       Жол- 10/03 86,6
3.       Жол- 10/03 Ирээгүй
4.       Жол- 10/01 Ирээгүй
Хоёрдугаар шат: 2023 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр

Сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ

Код Ярилцлагын үнэлгээ

(100 хувиас)

1.       ДОИ- 10/01 80
2.       ДОИ- 10/02 85
3.       ДОИ- 10/03 80
Хоёрдугаар шат: 2023 оны 09 дүгээр сарын 20-ний өдөр Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ

Албан тушаалын нэр: Хоол зүйч

Код Ярилцлагын үнэлгээ

(100 хувиас)

1.       ХЗ- 08/01 90
2.       ХЗ-08/02 Ирээгүй
Хоёрдугаар шат: 2023 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ

Албан тушаалын нэр: Ариутгагч

Код Ярилцлагын үнэлгээ

(100 хувиас)

1.       Ару-06/01 86,6
Хоёрдугаар шат: 2023 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ

Албан тушаалын нэр: Дүрс оношилгооны техникч

Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

1.       ДОТ-06/01 Ирээгүй
2.       ДОТ-06/02 72,5
Албан тушаалын нэр: Лаборант
Код Ярилцлагын үнэлгээ

(100 хувиас)

1.       Лаб-06/01 85
Албан тушаалын нэр: Сэтгэл зүйч
Код Ярилцлагын үнэлгээ

(100 хувиас)

1.       СЗ-04/03 Ирээгүй
2.       СЗ-04/05 87,5
3.       СЗ-04/09 Ирээгүй
Хоёрдугаар шат: 2023 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ

Албан тушаалын нэр: Сэтгэл зүйч

Код Ярилцлагын үнэлгээ

(100 хувиас)

Тайлбар
1.       СЗ-04/03 Ирээгүй
2.       СЗ-04/05 87,5
3.       СЗ-04/09 Ирээгүй
4.       СЗ-04/02 Ирээгүй
5.       СЗ-04/12 Анхан шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй
6.       СЗ-04/08 Ирээгүй
7.       СЗ-04/10 Ирээгүй
8.       СЗ-04/11 Анхан шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй
9.       СЗ-04/01 Анхан шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй
10.     СЗ-04/13 Анхан шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй
11.     СЗ-04/04 Анхан шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй
12.     СЗ-04/06 Анхан шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй
13. СЗ-04/07 Анхан шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй

 

 

 

 

Хоёрдугаар шат: 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ

Албан тушаалын нэр: Сэтгэл зүйч

Код Ярилцлагын үнэлгээ

(100 хувиас)

1.       СЗ-04/02 90
2.       СЗ-04/12 80
3.       СЗ-04/08 Ирээгүй
Албан тушаалын нэр: Яаралтай тусламжийн их эмч
  Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Англи хэл

(100 хувиас)

Ёс зүйн

(100 хувиас)

Нийлбэр дүн
1. ЯТ-05/01 82,6 60 80 74,2
Хоёрдугаар шат: 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ

Албан тушаалын нэр: Дүн бүртгэлийн бага эмч

Код Ярилцлагын Үнэлгээ

(100 хувиас)

1.       ДБ-03/01
2.       ДБ-03/02
3.       ДБ-03/02 87%
Хоёрдугаар шат: 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ

Албан тушаалын нэр: Мужаан

Код Ярилцлагын үнэлгээ

(100 хувиас)

1.       Муж-05/01 77,5
Хоёрдугаар шат: 2023 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ

Албан тушаалын нэр: Мэдээлэл технологийн инженер

Код Ярилцлагын үнэлгээ

(100 хувиас)

1.       МТ-04/01 86,6
Хоёрдугаар шат: 2023 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ

Албан тушаалын нэр: Лаборант

Код Ярилцлагын үнэлгээ

(100 хувиас)

1.       Лаб-04/01 81,6
2.       Лаб-04/02 ирээгүй
Хоёрдугаар шат: 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ

Албан тушаалын нэр: Шуурхай мэдээллийн ажилтан

Код Ярилцлагын үнэлгээ

(100 хувиас)

Тайлбар
1.       ШМ-01/01 74
2.       ШМ-01/03 92
3.       ШМ-01/02 Анхан  шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй
Хоёрдугаар шат: 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ

Албан тушаалын нэр: Жолооч

Код Ярилцлагын үнэлгээ

(100 хувиас)

1.       Ж-03/03 Ирээгүй
2.       Ж-03/01 Ирээгүй
3.       Ж-03/02 Ирээгүй
4.       Ж-03/04 90
Албан тушаалын нэр: Сэргээн засахын их эмч
Код Ярилцлагын үнэлгээ

(100 хувиас)

1.       СЗ-03/01 80
2.       СЗ-03/01 72
 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ
 • Албан тушаалын нэр: Мэдээлэл технологийн албаны дарга
 • Албан тушаалын нэр: Эмэгтэйчүүдийн мэс заслын их эмч
 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ
 • Албан тушаалын нэр: Аюулгүй байдал, эрсдэл хариуцсан менежер
Хоёрдугаар шат: 2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Ёс зүйн тест

(100 хувиас)

Англи хэлний мэдлэг

(100 хувиас)

Тайлбар
1.       ЭЭ-02/01 Ирээгүй
2.       ЭЭ-02/02 Ирээгүй
3.       ЭЭ-02/03 55 54
Албан тушаалын нэр: Мэдээлэл технологийн албаны дарга
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

1. МТ-02/01 91,7
Албан тушаалын нэр: Эмэгтэйчүүдийн мэс заслын их эмч
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Ёс зүйн тест

(100 хувиас)

Англи хэлний мэдлэг

(100 хувиас)

Нийт оноо
1. ЭММЗ-01/01 87 70 72 76.3
Хоёрдугаар шат: 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ

Албан тушаалын нэр: Тархвар зүйч их эмч

Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

1.       ТЗ-01/01 47
Албан тушаалын нэр: Аюулгүй байдал, эрсдэл хариуцсан менежер
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

1.       АБ-01/01 82
 • Албан тушаалын нэр: Толгой хүзүүний мэс заслын их эмч
Албан тушаалын нэр: Толгой хүзүүний мэс заслын их эмч
Код Ёс зүйн тестийн оноо

(100 хувиас)

Англи хэлний шалгалтын оноо            (100 хувиас) Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Нийт үнэлгээ
1. ТХ-01/01 60 78 86,3 74,8
2. ТХ-01/02 40 80 83,3 67,8
3. ТХ-01/02 83,3 83
 • Албан тушаалын нэр: Салхивчийн инженер
Албан тушаалын нэр: Салхивчийн инженер
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Тайлбар
1.       СИ-01/01 Тавигдах шаардлага хангаагүй (Салхивчийн инженерээр суралцаагүй)
 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ
 • Хоёрдугаар шат: 2023 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ
Хоёрдугаар шат: 2023 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ

Албан тушаалын нэр: Тогооч

Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

1.       Т-01/01 88,3%
2.       Т-01/02 85%
3.       Т-01/03
Хоёрдугаар шат: 2023 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр – Сонгон шалгаруулалтын Үнэлгээ

Албан тушаалын нэр: Эрчимт эмчилгээний их эмч

Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

1.       ЭЭ-01/01 90

Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн 2022-2021 он

 • Байгууламжийн менежмент, аюулгүй байдлын албаны дарга ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр
 • Онкоурологийн мэс заслын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр
 • Элэг цөс, нойр булчирхайн мэс заслын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр
 • Физикч инженер ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр
 • Хими эмчилгээний их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр
 • Туяа эмчилгээний их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр
 • Цээжний хөндийн мэс заслын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр
 • Толгой хүзүүний мэс заслын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр
 • Элэг цөс нойр булчирхайн мэс заслын тасгийн эрхлэгч, их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр
 • Хяналтын эдийн засагч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр
 • Даатгал статистик бүртгэлийн албаны дарга ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр
 • Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, ажилтны эрүүл мэнд хариуцсан их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр
 • Нийгмийн ажилтан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр
 • Статистикч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр
 • Мэдээлэл технологийн инженер ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2021 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр
 • Зүрх судас, дотрын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2021 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр
 • Цээжний хөндийн мэс заслын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.12.55
 • Нефрологи, Гемодиализын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.09.05
 • Хэт авиа оношилгооны их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.07.10
 • Ангиографийн их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.05.01
Байгууламжийн менежмент, аюулгүй байдлын албаны дарга ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр
Код Ярилцлагын үнэлгээ          

100 хувиас

1. БМАБА-9/1 65
2. БМАБА-9/3 57.5
3. БМАБА-9/7
4. БМАБА-9/10
5. БМАБА-9/11 63.75
6. БМАБА-9/12 68.75
Онкоурологийн мэс заслын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр
Код 1-р шатны үнэлгээ

60 оноо

Ярилцлагын үнэлгээ          

40 оноо

Нийлбэр дүн –

100 оноо

1. Оур-09/01 45.2 35 80.2
2. Оур-09/02 28.2 25 53.2
3. Оур-09/03 30.7 24 54.7
Элэг цөс, нойр булчирхайн мэс заслын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр
Код 1-р шатны үнэлгээ

60 оноо

Ярилцлагын үнэлгээ          

40 оноо

Нийлбэр дүн –

100 оноо

Тайлбар
1. ЭЦНБ-09/01 47.3 36.5 84.3
2. ЭЦНБ-09/02 48 36.7 84.7
Физикч инженер ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Тайлбар
1. ФЭ-09/01 87.5
2. ФЭ-09/02 80
3. ФЭ-09/03 Ажилд орсон, Цалингийн хүсэлтийг хангаж чадахгүй
4. ФЭ-09/04 Цалингийн хүсэлтийг хангаж чадахгүй
5. ФЭ-09/05 67.5
6. ФЭ-09/06 66.25
7. ФЭ-09/07 Гадагшаа суралцахаар хөөцөлдөөж байгаа, Цалингийн хүсэлтийг хангаж чадахгүй
Хими эмчилгээний их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр
Код 1-р шатны үнэлгээ

60 оноо

Ярилцлагын үнэлгээ          

40 оноо

Нийлбэр дүн –

100 оноо

Тайлбар
1. ХЭЭ-09/01 Ирээгүй
2. ХЭЭ-09/02 46.5 35.5 82
3. ХЭЭ-09/03 50.3 31.5 81.8
4. ХЭЭ-09/04 26.1 1-р шатанд тэнцээгүй
5. ХЭЭ-09/05 28.2 1-р шатанд тэнцээгүй
6. ХЭЭ-09/06 31.4 24 55.4
Туяа эмчилгээний их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Тайлбар
1. ТЭ-08/01 83.5
2. ТЭ -08/02 78.8
3. ТЭ -08/03 2-р шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй
Цээжний хөндийн мэс заслын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Тайлбар
1. ЦХМЗ-08/01 2-р шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй
2. ЦХМЗ-08/02 91.3
3. ЦХМЗ-08/03 81.3
4. ЦХМЗ-08/04 77.5
5. ЦХМЗ-08/05 2-р шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй
Толгой хүзүүний мэс заслын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Тайлбар
1. ТХМЗ-08/01 2-р шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй
2. ТХМЗ-08/02 83.7
3. ТХМЗ-08/03 84.5
4. ТХМЗ-08/04 77.5
5. ТХМЗ-08/05 2-р шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй
Элэг цөс нойр булчирхайн мэс заслын тасгийн эрхлэгч, их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Тайлбар
1.      ЭЦНБ-08/01  
2.      ЭЦНБ-08/02  
Хяналтын эдийн засагч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Тайлбар
1. ХЭЗ-05/06 0 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд ирээгүй
2. ХЭЗ-05/07 0 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн
Даатгал статистик бүртгэлийн албаны дарга ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Тайлбар
1. ДСАД -05/01 87 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн
Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, ажилтны эрүүл мэнд хариуцсан их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Тайлбар
1. УС -05/01 68 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй
2. УС -05/02 72 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй
3. УС -05/03 1-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ч 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд ирээгүй
Нийгмийн ажилтан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Тайлбар
1. НА -01/20 83 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн
2. НА -05/02 82 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй
3. НА -05/03 77 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй
Статистикч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Тайлбар
1. СТА -04/01 Утас нь холбогдох боломжгүй
2. СТА -04/02 82 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн
3. СТА -04/03 Утас нь холбогдох боломжгүй
4. СТА -04/04 Утас нь холбогдох боломжгүй
5. СТА -04/05 Утас нь холбогдох боломжгүй
6. СТА -04/06 1-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ч 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд ирээгүй
Мэдээлэл технологийн инженер ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2021 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Тайлбар
1. М/т -09/01 Албаны анхан шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй
2. М/т -09/02 Ярилцлагад ирсэн боловч тавигдах шаардлага хангахгүй байсан
3. М/т -09/03 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ч ирээгүй
4.       М/т -09/04 Албаны анхан шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй
5. М/т -09/05 Албаны анхан шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй
6. М/т -09/06 Ажилд орсон
7. М/т -09/07 2-р шатны сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ч ирээгүй
Зүрх судас, дотрын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2021 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр
Код Ярилцлагын оноо

(100 хувиас)

Тайлбар
1. У/с -09/01 85
2. У/с -09/02 72
3. У/с -09/03 42
4.       У/с -09/04 Албаны анхан шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй
5. У/с -09/05 Албаны анхан шатны шалгаруулалтанд тэнцээгүй
Цээжний хөндийн мэс заслын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.12.55

Код

Ёс зүй  (100 oноо) Англи хэл (100 oноо) Ярилцлага (100 оноо) Нэгдсэн дүн

(онооны нийлбэр / 3)

Тайлбар

001

33 100 96.3 76

002

Шалгаруулалтад ирээгүй

003

Шалгаруулалтад ирээгүй

004 46 50 65 54

005 50 0 55 33

008

13 100 95.3 69

009

Материалаа буцааж авсан

010 53 0 60 38

Нефрологи, Гемодиализын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.09.05

Сонгон шалгаруулалтад орсон иргэний код

 Мэргэжлийн ярилцлага
(100 оноо)
Ярилцлага (100 оноо)

Нийлбэр оноо (100 оноо)

1.

02

62 оноо 59  оноо

60,5 оноо

2.

03

49 оноо 53.5  оноо

51,25 оноо

Хэт авиа оношилгооны их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.07.10
Бүртгүүлсэн иргэдийн код Мэргэжлийн ярилцлага  (50 оноо) Орчуулга              (50 оноо) Нийлбэр оноо           (100%)
1.      01 20 оноо 25 оноо 45 %
2.      02 15 оноо 25 оноо 35 %
3.      03 Ирээгүй
4.      04 26 оноо 50 оноо 76 %
5.      05 27,3 оноо 50 оноо 77,3%
Ангиографийн их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.05.01
 

Код

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн тест Англи хэлний мэдлэг  

Ярилцлага

Нийлбэр оноо
03 80 25 Нийт  68,5 57,8
02 30 90 Нийт  80,7 66,9
 • Цээжний хөндийн мэс заслын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.12.55
 • Цээжний хөндийн мэс заслын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.12.55
 • Нефрологи, Гемодиализын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.09.05
 • Хэт авиа оношилгооны их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.07.10
 • Ангиографийн их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.05.01
Цээжний хөндийн мэс заслын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.12.55

Код

Ёс зүй  (100 oноо) Англи хэл (100 oноо) Ярилцлага (100 оноо) Нэгдсэн дүн

(онооны нийлбэр / 3)

Тайлбар

001

33 100 96.3 76

002

Шалгаруулалтад ирээгүй

003

Шалгаруулалтад ирээгүй

004 46 50 65 54

005 50 0 55 33

008

13 100 95.3 69

009

Материалаа буцааж авсан

010 53 0 60 38

Цээжний хөндийн мэс заслын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.12.55

Код

Ёс зүй  (100 oноо) Англи хэл (100 oноо) Ярилцлага (100 оноо) Нэгдсэн дүн

(онооны нийлбэр / 3)

Тайлбар

001

33 100 96.3 76

002

Шалгаруулалтад ирээгүй

003

Шалгаруулалтад ирээгүй

004 46 50 65 54

005 50 0 55 33

008

13 100 95.3 69

009

Материалаа буцааж авсан

010 53 0 60 38

Нефрологи, Гемодиализын их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.09.05

Сонгон шалгаруулалтад орсон иргэний код

 Мэргэжлийн ярилцлага
(100 оноо)
Ярилцлага (100 оноо)

Нийлбэр оноо (100 оноо)

1.

02

62 оноо 59  оноо

60,5 оноо

2.

03

49 оноо 53.5  оноо

51,25 оноо

Хэт авиа оношилгооны их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.07.10
Бүртгүүлсэн иргэдийн код Мэргэжлийн ярилцлага  (50 оноо) Орчуулга              (50 оноо) Нийлбэр оноо           (100%)
1.      01 20 оноо 25 оноо 45 %
2.      02 15 оноо 25 оноо 35 %
3.      03 Ирээгүй
4.      04 26 оноо 50 оноо 76 %
5.      05 27,3 оноо 50 оноо 77,3%
Ангиографийн их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.05.01
 

Код

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн тест Англи хэлний мэдлэг  

Ярилцлага

Нийлбэр оноо
03 80 25 Нийт  68,5 57,8
02 30 90 Нийт  80,7 66,9
 • Цахилгааны инженер ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.03.28
Цахилгааны инженер ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2019.03.28
Сонгон шалгаруулалтад орсон иргэний код  

Мэргэжлийн ярилцлага  (100 оноо)

 

Ярилцлага              (100 оноо)

 

Нийлбэр оноо           (100 оноо)

1.      02 55 оноо 31,3  оноо 43,15
2.      03 20 оноо
 • Хүлээн авах яаралтай тусламжийн их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2018.03.01
Хүлээн авах яаралтай тусламжийн их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2018.03.01
Сонгон шалгаруулалтад орсон иргэний код Англи хэл (30 оноо) Ёс зүйн хэм хэмжээ
(20 оноо)
Мэргэжил, дадлага          (50 оноо) Нийт  оноо (нийт 100 оноо авахаас)
01 3 16 34.5 53.5
04 Материалаа буцааж авсан.
05 16.5 8 34 58.5
06 Ирээгүй.
07 7.5 10 37 54.5
 • Хяналтын эдийн засагч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2017.09.07
Хяналтын эдийн засагч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн – 2017.09.07

2017.09.07

Код Мэргэжлийн шалгалтын  дүн

(60 оноо)

1. 001 38
2. 003 48
3. 005 30
4. 006 25
5. 007 37
6. 008 28
7.    0 011 0

Санал асуулга

Та манай сайтын талаар хаанаас олж мэдсэн бэ?

Үр дүн харах

Loading ... Loading ...

Хандалт

2402654

Хавдар судлалын үндэсний төв 2016. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.