Ил тод байдал

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

 

Хуулийн хүрээнд 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар 1183 өргөдөл ирсэнийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлүүлэн хариуг амаар болон бичгээр хугацаанд нь өгч хэвшсэн. Тасаг, албадаас 68 хурлын протокол, ажилтнуудаас ирсэн 1115 өргөдлийг утгаар нь хувилбал:


http://www.cancer-center.gov.mn//wp-content/uploads/2016/11/chart.jpg
Хавдар судлалын үндэсний төв

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР
Дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна

 • Сэтгэл зүйч – 1 орон тоо
 • Сувилахуйн албаны дарга – 1 орон тоо
 • Шарлагын техникч– 1 орон тоо
 • Хөдөлгөөн засалч– 1 орон тоо
 • Үйлчлэгч– 1 орон тоо
 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн техникч– 1 орон тоо
 • Тусламж, үйлчилгээний чанарын мэдээллийн асуудал хариуцсан эмнэлгийн мэргэжилтэн – 1 орон тоо
 • Даатгалын эмч – 1 орон тоо
 • Тогооч (түр) – 1 орон тоо
 • Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн (түр) – 1 орон тоо
 • Халдвар хяналтын сувилагч–1 орон тоо
 • Дүрс оношлогооны их эмч – 1 орон тоо
 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер – 1 орон тоо
 • Тогооч (түр) – 1 орон тоо
 • Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн (түр) – 1 орон тоо
 • Халдвар хяналтын сувилагч–1 орон тоо
 • Дүрс оношлогооны их эмч – 1 орон тоо
 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер – 1 орон тоо
 • Тогооч (түр) – 1 орон тоо
 • Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн (түр) – 1 орон тоо
 • Эм зүйч (түр) – 1 орон тоо
 • Лаборант – 1 орон тоо
 • Дүрс оношлогооны их эмч – 1 орон тоо
 • Чанарын менежер – 1 орон тоо
 • Дүрс оношлогооны их эмч – 1 орон тоо
 • Хөтөч – 1 орон тоо
 • Туслах ажилтан (Эм зүйн албанд) – 1 орон тоо
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан гэрээт – 1 орон тоо
 • Халдвар судлаач их эмч – 1 орон тоо
 • Чанарын менежер – 1 орон тоо
 • Халдвар хяналтын сувилагч – 1 орон тоо
 • Ариутгагч – 1 орон тоо
 • Эмнэлзүйн эмгэг судлаач их эмч – 1 орон тоо
 • Дурангийн их эмч – 1 орон тоо
 • Дурангийн ариутгагч (гэрээт) – 1 орон тоо
 • Цэвэрлэгээ үйлчилгээ хариуцсан менежер – 1 орон тоо
 • Эрсдэл аюулгүй байдал хариуцсан менежер – 1 орон тоо
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн – 1 орон тоо
 • Халдвар судлаач их эмч – 1 орон тоо
 • Байгууламжийн менежмент, аюулгүй байдлын албаны дарга
 • Цахилгааны инженер – 1 орон тоо
 • Сувилахуйн арга зүйч – 1 орон тоо
 • Мужаан
 • Үйлчлэгч
 • Аж ахуйн нярав – 1 орон тоо
 • Жолооч – 1 орон тоо
 • Зүрх судас, дотрын их эмч – 1 орон тоо
 • Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан – 1 орон тоо
 • Сувилагч
Сэтгэл зүйч – 1 орон тоо

2020 оны 10-р сарын 28-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Сэтгэл засалч эмч эсвэл Сэтгэл зүйч мэргэжилтэй
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно
 • Мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, тусламж үзүүлэх чадвартай байха

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.10.28-ны өдрөөс 2020.11.10-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Сувилахуйн албаны дарга – 1 орон тоо

2020 оны 10-р сарын 28-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Сувилагч мэргэжлээр анагаах ухааны боловсрол олгох сургууль төгссөн
 • Сувилагч мэргэжлээр магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Удирдахуйн сургалтанд хамрагдсан
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан
 • Англихэлнийзохихтүвшниймэдлэгтэй

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.10.28-ны өдрөөс 2020.11.10-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Шарлагын техникч– 1 орон тоо

2020 оны 09-р сарын 21-ний өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны боловсрол олгох сургууль төгссөн
 • Дүрс оношлогооны техникч мэргэжилтэй
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.09.02-ны өдрөөс 2020.09.15-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Хөдөлгөөн засалч– 1 орон тоо

2020 оны 09-р сарын 22-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хөдөлгөөн засалч мэргэжилтэй
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.09.22-ны өдрөөс 2020.10.05-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Үйлчлэгч– 1 орон тоо

2020 оны 09-р сарын 02-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бүрэн дундаас дээш боловсролтой
 • Байгууллагын дотоод журам, ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлан ажиллах
 • Харилцааны ур чадвартай
 • Багаар ажиллах чадвартай

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.09.22-ны өдрөөс 2020.10.05-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн техникч– 1 орон тоо

2020 оны 09-р сарын 02-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Тоног төхөөрөмжийн техникч мэргэжлээр их, дээд сургууль төгссөн
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно
 • Багаар ажиллах чадвартай

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.09.02-ны өдрөөс 2020.09.15-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Тусламж, үйлчилгээний чанарын мэдээллийн асуудал хариуцсан эмнэлгийн мэргэжилтэн – 1 орон тоо

2020 оны 09-р сарын 02-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Анагаах ухааны боловсрол олгох сургууль төгссөн
 • (Сувилагч мэргэжилтэй бол давуу тал болно)
 • Тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлаар мэргэшсэн бол давуу тал болно
 • Эрүүл мэндийн байгууллагад 3-аас доошгүй жил ажилласан
 • Баримт бичиг боловсруулах чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн байх

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.09.02-ны өдрөөс 2020.09.15-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Даатгалын эмч – 1 орон тоо

2020 оны 09-р сарын 02-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Статистикч, биостатистикч их эмчийн мэргэшил эзэмшсэн
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.09.02-ны өдрөөс 2020.09.15-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Тогооч (түр) – 1 орон тоо

2020 оны 07-р сарын 21-ний өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Тогооч  мэргэжлээр бакалавр төгссөн
 • Эмчилгээний хоолны тогоочоор  мэргэшсэн
 • Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно
 • Багаар ажиллах чадвартай

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.07.21-ний өдрөөс 2020.07.28-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн (түр) – 1 орон тоо

2020 оны 07-р сарын 20-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролтой
 • Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ  чиглэлээр мэргэшсэн буюу ажилласан байх
 • Төр захиргааны байгууллагад 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан бол давуу тал болно.
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.07.20-ны өдрөөс 2020.07.29-ний өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Халдвар хяналтын сувилагч–1 орон тоо

2020 оны 07-р сарын 16-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Сувилагч  мэргэжлээр  дипломын болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Сувилах үйл ажиллагаа явуулах хүчинтэй зөвшөөрөлтэй, жил  бүрийн  кредит  цаг биелүүлсэн  байх
 • Халдвар хамгаалалын сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээтэй байх
 • Англи  хэлний  зохих  түвшний  мэдлэгтэй  байвал  сайн
 • Багаар ажиллах чадвартай

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.07.16-ны өдрөөс 2020.07.29-ний өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Дүрс оношлогооны их эмч – 1 орон тоо

2020 оны 07-р сарын 16-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмчийн мэргэжлээр төгссөн
 • MRI  оношлогооны мэргэжил олгох сургалтанд хамрагдсан ажилласан туршлагатай байх, дүрс оношилгооны эмчийн мэргэжил олгох резидентийн сургалт төгссөн,
 • Эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай, хөрвөн ажиллах чадвартай /рентген, ЭХО, маммографи, КТГ/

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.07.16-ны өдрөөс 2020.07.29-ний өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер – 1 орон тоо

2020 оны 07-р сарын 16-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер  мэргэжлээр их, дээд сургууль төгссөн
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 • Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно
 • Багаар ажиллах чадвартай

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.07.16-ны өдрөөс 2020.07.29-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Тогооч (түр) – 1 орон тоо

2020 оны 07-р сарын 21-ний өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Тогооч  мэргэжлээр бакалавр төгссөн
 • Эмчилгээний хоолны тогоочоор  мэргэшсэн
 • Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно
 • Багаар ажиллах чадвартай

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.07.21-ний өдрөөс 2020.07.28-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн (түр) – 1 орон тоо

2020 оны 07-р сарын 20-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролтой
 • Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ  чиглэлээр мэргэшсэн буюу ажилласан байх
 • Төр захиргааны байгууллагад 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан бол давуу тал болно.
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.07.20-ны өдрөөс 2020.07.29-ний өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Халдвар хяналтын сувилагч–1 орон тоо

2020 оны 07-р сарын 16-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Сувилагч  мэргэжлээр  дипломын болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Сувилах үйл ажиллагаа явуулах хүчинтэй зөвшөөрөлтэй, жил  бүрийн  кредит  цаг биелүүлсэн  байх
 • Халдвар хамгаалалын сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээтэй байх
 • Англи  хэлний  зохих  түвшний  мэдлэгтэй  байвал  сайн
 • Багаар ажиллах чадвартай

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.07.16-ны өдрөөс 2020.07.29-ний өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Дүрс оношлогооны их эмч – 1 орон тоо

2020 оны 07-р сарын 16-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмчийн мэргэжлээр төгссөн
 • MRI  оношлогооны мэргэжил олгох сургалтанд хамрагдсан ажилласан туршлагатай байх, дүрс оношилгооны эмчийн мэргэжил олгох резидентийн сургалт төгссөн,
 • Эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай, хөрвөн ажиллах чадвартай /рентген, ЭХО, маммографи, КТГ/

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.07.16-ны өдрөөс 2020.07.29-ний өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер – 1 орон тоо

2020 оны 07-р сарын 16-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер  мэргэжлээр их, дээд сургууль төгссөн
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 • Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно
 • Багаар ажиллах чадвартай

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.07.16-ны өдрөөс 2020.07.29-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Тогооч (түр) – 1 орон тоо

2020 оны 07-р сарын 08-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Тогооч  мэргэжлээр бакалавр төгссөн
 • Эмчилгээний хоолны тогоочоор  мэргэшсэн
 • Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно
 • Багаар ажиллах чадвартай

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.07.08-ны өдрөөс 2020.07.17-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн (түр) – 1 орон тоо

2020 оны 07-р сарын 08-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролтой
 • Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ  чиглэлээр мэргэшсэн буюу ажилласан байх
 • Төр захиргааны байгууллагад 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан бол давуу тал болно.
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.07.08-ны өдрөөс 2020.07.17-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Эм зүйч (түр) – 1 орон тоо

2020 оны 06-р сарын 10-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эм зүйч мэргэжлээр төгссөн
 • Эмнэлзүйн эм зүйчээр мэргэшсэн гэрчилгээтэй
 • Эм барих үйл ажиллагаа явуулах хүчинтэй зөвшөөрөлтэй
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.06.10-ны өдрөөс 2020.06.19-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Лаборант – 1 орон тоо

2020 оны 06-р сарын 03-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмч мэргэжилтэй
 • Эрүүл мэндийн салбарт  6-аас доошгүй жил ажилласан
 • Эрүүл мэндийн чанарын удирдлагын чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан
 • ISO, чанарын удирдлагын тогтолцооны мэдлэгтэй байх

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.06.03-ны өдрөөс 2020.06.12-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Дүрс оношлогооны их эмч – 1 орон тоо

2020 оны 06-р сарын 03-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмчийн мэргэжлээр төгссөн
 • MRI  оношлогооны мэргэжил олгох сургалтанд хамрагдсан ажилласан туршлагатай байх
 • Эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай
 • Дүрс оношилгооны эмчийн мэргэжил олгох резидентийн сургалт төгссөн, хөрвөн ажиллах чадвартай  /рентген, ЭХО, маммографи, КТГ/

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.06.04-ний өдрөөс 2020.06.12-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Чанарын менежер – 1 орон тоо

2020 оны 06-р сарын 03-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмч мэргэжилтэй
 • Эрүүл мэндийн салбарт  6-аас доошгүй жил ажилласан
 • Эрүүл мэндийн чанарын удирдлагын чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан
 • ISO, чанарын удирдлагын тогтолцооны мэдлэгтэй байх

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.06.03-ны өдрөөс 2020.06.12-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Дүрс оношлогооны их эмч – 1 орон тоо

2020 оны 06-р сарын 03-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмчийн мэргэжлээр төгссөн
 • MRI  оношлогооны мэргэжил олгох сургалтанд хамрагдсан ажилласан туршлагатай байх
 • Эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 • Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай
 • Дүрс оношилгооны эмчийн мэргэжил олгох резидентийн сургалт төгссөн, хөрвөн ажиллах чадвартай  /рентген, ЭХО, маммографи, КТГ/

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.06.03-ны өдрөөс 2020.06.12-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Хөтөч – 1 орон тоо

2020 оны 05-р сарын 29-ний өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бүрэн дундаас дээш боловсролтой
 • Харилцааны ур чадвартай
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Ачаалал даах чадвартай

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.05.25-ний өдрөөс 2020.05.29-ний өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Туслах ажилтан (Эм зүйн албанд) – 1 орон тоо

2020 оны 05-р сарын 21-ний өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Биеийн хүчний ажил хийхэд ачаалал даах чадвартай
 • Хариуцлага хүлээх чадамжтай (25-аас дээш насны)
 • Эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байсан, мөн дээд боловсролтой бол давуу тал болно.

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.05.01-ний өдрөөс 2020.06.03-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан гэрээт – 1 орон тоо

2020 оны 05-р сарын 21-ний өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бакалавраас дээш боловсролтой
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжилтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.05.01-ний өдрөөс 2020.06.03-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Халдвар судлаач их эмч – 1 орон тоо

2020 оны 05-р сарын 01-ний өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Халдвар судлаач их эмч, микробиологич эмч, тархвар судлаачийн  аль нэг  буюу  хавсарсан төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн
 • Эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.05.06-ны өдрөөс 2020.05.20-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Чанарын менежер – 1 орон тоо

2020 оны 05-р сарын 01-ний өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмч мэргэжилтэй
 • Эрүүл мэндийн салбарт  6-аас доошгүй жил ажилласан
 • Эрүүл мэндийн чанарын удирдлагын чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан
 • ISO, чанарын удирдлагын тогтолцооны мэдлэгтэй байх

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.05.01-ний өдрөөс 2020.05.14-ний өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Халдвар хяналтын сувилагч – 1 орон тоо

2020 оны 04-р сарын 29-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Сувилагч  мэргэжлээр  дипломын болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Сувилах үйл ажиллагаа явуулах хүчинтэй зөвшөөрөлтэй, жил  бүрийн  кредит  цаг биелүүлсэн  байх
 • Халдвар хамгаалалын сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээтэй байх
 • Англи  хэлний  зохих  түвшний  мэдлэгтэй  байвал  сайн

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.04.29-ны өдрөөс 2020.05.12-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Ариутгагч – 1 орон тоо

2020 оны 04-р сарын 29-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Ариутгагчийн мэргэжлээр төгссөн гэрчилгээтэй
 • Эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэй
 • Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно
 • Багаар ажиллах чадвартай

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.04.29-ны өдрөөс 2020.05.12-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Эмнэлзүйн эмгэг судлаач их эмч – 1 орон тоо

2020 оны 04-р сарын 20-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмч мэргэжилтэй
 • Эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах хүчинтэй зөвшөөрөлтэй
 • Лабораторийн эмчээр мэргэшсэн
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.04.20-ны өдрөөс 2020.05.01-ний өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Дурангийн их эмч – 1 орон тоо

2020 оны 04-р сарын 20-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмч мэргэжилтэй
 • Эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах хүчинтэй зөвшөөрөлтэй
 • Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын эмчээр мэргэшсэн
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.04.20-ны өдрөөс 2020.05.01-ний өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Дурангийн ариутгагч (гэрээт) – 1 орон тоо

2020 оны 04-р сарын 20-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэй
 • Ариутгагчийн мэргэжлээр төгссөн гэрчилгээтэй
 • Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.04.20-ны өдрөөс 2020.05.01-ний өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Цэвэрлэгээ үйлчилгээ хариуцсан менежер – 1 орон тоо

2020 оны 03-р сарын 26-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бакалавраас дээш зэрэгтэй
 • Эрүүл мэндийн салбарт 5-аас доошгүй жил ажилласан бол давуу тал болно
 • Багаар ажиллах, удирдан зохион байгуулах чадвартай
 • Жич: Дотоод нөөц давуу тал болно

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.03.26-ны өдрөөс 2020.04.09-ний өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Эрсдэл аюулгүй байдал хариуцсан менежер – 1 орон тоо

2020 оны 03-р сарын 26-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Анагаахын чиглэлийн их дээд сургууль төгссөн байх
 • Эрүүл мэндийн салбарт 6-с доошгүй жил ажилласан байх
 • Эрдмийн буюу мэргэжлийн зэрэгтэй байх
 • Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, эрсдлийн удирдлагын чиглэлээр 1-с дээш жил ажилласан туршлагатай байх
 • Баримт бичиг, тушаал шийдвэр, тайлан, төлөвлөгөө боловсруулах чадвар эзэмшсэн байх
 • Хариуцсан ажлаа чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх, богино хугацаанд ачаалалтай ажиллах чадвартай байх
 • Эерэг харилцаа хандлагатай, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай байх
 • Ёс зүйн алдаа, зөрчил гаргаж байгаагүй байх
 • Жич: Дотоод нөөц давуу тал болно

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.03.26-ны өдрөөс 2020.04.09-ний өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн – 1 орон тоо

2020 оны 03-р сарын 20-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмч эсвэл нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжлээр бакалавр төгссөн
 • Анагаах ухааны болон нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр боловсролын доктор (Ph.D)-ын зэрэгтэй
 • Эрдэм шинжилгээний ажилтныг шинэ мэдээллээр хангах, дадлагажуулах, тэднийг эрдэм
  шинжилгээний ажлын арга барилд сургах чиглэлээр ажилласан туршлагатай, эрдэм
  шинжилгээ, судалгааны төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх чадавхитай
 • Англи хэлний дунд болон түүнээс дээш шатны мэдлэгтэй

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.03.20-ны өдрөөс 2020.04.03-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Халдвар судлаач их эмч – 1 орон тоо

2020 оны 03-р сарын 20-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Халдвар судлаач их эмч, микробиологич эмч, тархвар судлаачийн аль нэг буюу хавсарсан төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн
 • Эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.03.20-ны өдрөөс 2020.04.03-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Байгууламжийн менежмент, аюулгүй байдлын албаны дарга

2020 оны 03-р сарын 20-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бакалавр ба бакалавраас дээш боловсролтой
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан бол давуу тал болно
 • Багаар ажиллах чадвартай

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.03.20-ны өдрөөс 2020.04.03-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Цахилгааны инженер – 1 орон тоо

2020 оны 03-р сарын 20-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Цахилгааны инженер мэргэжилтэй
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.03.20-ны өдрөөс 2020.04.03-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Сувилахуйн арга зүйч – 1 орон тоо

2020 оны 03-р сарын 20-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Сувилагч мэргэжлээр магистр зэрэгтэй
 • Сувилах үйл ажиллагаа явуулах хүчинтэй зөвшөөрөлтэй
 • Төрийн албанд сувилагч мэргэжлээр 5-аас доошгүй жил, сувилахуйн удирдлагаар 3-аа дээш ажилласан бол давуу тал болно
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.03.20-ны өдрөөс 2020.04.03-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл

Мужаан

2020 оны 02-р сарын 20-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бүрэн дундаас дээш боловсролтой
 • Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх
 • Харилцааны ур чадвартай
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Байгууллагын дотоод журам, ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлан ажиллах

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.02.20-ны өдрөөс 2020.03.02-ны өдрийн 1200 цаг хүртэл

Үйлчлэгч

2020 оны 02-р сарын 17-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бүрэн дундаас дээш боловсролтой
 • Харилцааны ур чадвартай
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Байгууллагын дотоод журам, ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлан ажиллах

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

2020.02.17-ны өдрөөс 2020.02.21-ны өдрийн 1200 цаг хүртэл

Аж ахуйн нярав – 1 орон тоо

2020 оны 02-р сарын 12-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бүрэн дундаас дээш боловсролтой
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн
 • Хэрэглээний болон санхүүгийн программ дээр ажиллах чадвартай
 • Мэргэжлээрээ  3 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:
2020.02.12-ны өдрөөс 2020.02.20-ны өдрийн 1400 цаг хүртэл

Жолооч – 1 орон тоо

2020 оны 02-р сарын 10-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Бүрэн дундаас дээш боловсролтой.
 • В, С, D ангиллын жолоодох эрхтой, хүчинтэй жолооны үнэмпэхтэй байх.
 • В, С, D ангиппаар 5-аас доошгүй жил жолоо барьсан туршлагатай, жолоо барих эрх зөрчигдөөгүй.
 • Машин, техникийн анхан шатны оношилгоо хийх чадвартай, мэдлэгтэй байх.

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:
2020.02.10-ны өдрөөс 2020.02.17-ны өдрийн 1400 цаг хүртэл

Зүрх судас, дотрын их эмч – 1 орон тоо

2020 оны 02-р сарын 06-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • Дотрын эмчийн мэргэжил ззэмшсэн
 • Зүрх судасны эмчийн төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн
 • Эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах хүчинтэй зөвшөөрөлтэй
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:
2020.02.06-ны өдрөөс 2020.02.20-ны өдрийн 1400 цаг хүртэл

Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан – 1 орон тоо

2020 оны 01-р сарын 13-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Нийгмийн ажилтан мэргэжлээр бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Эмнэлгийн нийгмийн ажилтанаар мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Мэргэжлээрээ ажилласан бол давуу тал болно.

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:
2020.01.13-ны өдрөөс 2020.01.17-ны өдрийн 1200 цаг хүртэл

Сувилагч

2020 оны 01-р сарын 02-ны өдөр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Сувилагч  мэргэжлээр  дипломын болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Сувилах үйл ажиллагаа явуулах хүчинтэй зөвшөөрөлтэй
 • Жил  бүрийн  кредит  цаг  биелүүлсэн  байх
 • Англи  хэлний  зохих  түвшний  мэдлэгтэй  байвал  сайн

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:
2020.01.02-ны өдрөөс 2020.01.31-ны өдрийн 1200 цаг хүртэл

АЖИЛД ОРОХ АНКЕТҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 • МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
 • ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛ БОЛОН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО

Хүний нөөцийн стратегийг дүгнэх шалгуур үзүүлэлт:

Нийгмийн баталгааг хангах дэд хөтөлбөрийн  хэрэгжилтийг  дараах  шалгуур  үзүүлэлт:

 • Цалингийн өсөлтийн  хувь,  цалин  нэмэгдлийн   харьцаа
 • Урамшууллын төрөл,  тоо
 • Орон сууцтай  болсон  төвийн  ажилтнуудын  тоо,  эзлэх  хувь
 • Орон сууцны  нөхцлөө  сайжруулсан  ажилтны    тоо,  эзлэх  хувь
 • Сургалтын тоо,  сургалтанд  хамрагдсан  ажилтны  тоо,  эзлэх  хувь
 • Судалгааны тоо,  төрөл
 • Мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд  хамрагдсан  ажилтны  тоо,  эзлэх  хувь
 • Төвийн ажилтнуудын нийгмийн  баталгаанд  зарцуулсан  хөрөнгийн  хэмжээ

Эрүүл мэндийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн  хэрэгжилтийг  дараах  шалгуур  үзүүлэлт:

 • Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт  хамрагдсан  ажилтны  тоо,  эзлэх  хувь
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хөдөлмөрийн чадвар  түр  алдалтын тоо,  эзлэх  хувь
 • Нөхөн сэргээх эмчилгээнд хамрагдсан  ажилтны  тоо,  эзлэх  хувь,  эрүүл  болсон  ажилтны  тоо,  эзлэх  хувь
 • Чийрэгжүүлэх танхимд хамрагдсан  ажилтны  тоо,  эзлэх  хувь
 • Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин,  үйлдвэрлэлийн   ослоор  гэмтсэн,  нас  барсан   ажилтны  тоо,  эзлэх  хувь
 • Хөдөлмөрийн хэвийн бус  нөхцөлд  хамаарах  ажлын  байрны  тоо,  эзлэх  хувь

Монгол Улсын төрийн албан хаагчдын ЭРХЭМЛЭХ ЕСӨН ЗҮЙЛ

“Төрийн албаны шинэтгэл: сорилт, боломж” Үндэсний анхдугаар чуулганаас эх орондоо ардчилсан, сайн засаглалыг төлөвшүүлэн бэхжүүлж, хөгжлийн таатай нөхцөлийг бүрдүүлэн, төр, иргэний итгэлцэлд тулгуурласан чанартай үйлчилгээг ард түмэндээ хүргэхийн төлөө төрийн нийт албан хаагчид дараахь есөн зүйлийг эрхэмлэн дагаж мөрдөхөөр  тогтов.

Нэг.Мэдлэгийг эрхэмлэнэ

Хариуцсан ажил үүргээ гүйцэтгэхэд хангалттай мэдлэгтэй байж, түүнийгээ цаг үеийн эрэлт шаардлагад нийцүүлэн байнга хөгжүүлж, мэргэжлийн мэдлэг, ажил хэргийн нэгдлийг нягт хангаж ажиллана.

Хоёр. Чадварыг эрхэмлэнэ

Албан тушаалын чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд зохистой арга барил, ур чадвар, орчин үеийн мэдээллийн технологийн ололтыг эзэмшиж, түүнийгээ ажлаа чадамгай, үр бүтээлтэй гүйцэтгэхэд ашиглана.

Гурав. Хууль ёсыг эрхэмлэнэ

Үндсэн хууль, бусад хуулийг үйл ажиллагаандаа дээдлэн сахиж, төрийн үйлчилгээг зөвхөн тэдгээрт нийцүүлэн хараат бус, бие даасан байдлаар хүргэж хэвшинэ.

Дөрөв. Ёс зүйг эрхэмлэнэ

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр төрийн албанд ажиллах бөгөөд ёс зүйн үнэт зүйл, зарчим, хэм хэмжээ, шаардлагуудыг ёсчлон биелүүлж, ёс зүйн аливаа зөрчилгүйгээр ажиллана.

Тав. Шударга ёсыг эрхэмлэнэ

Албаны үйл ажиллагаа явуулах, үйлчилгээ үзүүлэх, шийдвэр гаргахдаа  аливаа хэлбэрээр ялгаварлахгүй, тал тохой татахгүй, ямарваа хөндлөнгийн нөлөөлөлд орохгүй, ашиг сонирхлын аливаа зөрчилд автахгүйгээр зөвхөн нийтийн ашиг сонирхолд нийцүүлж, чин шударгаар ажиллана.

Зургаа.Соёлтой харилцааг эрхэмлэнэ

Иргэдэд байнга хүндэтгэлтэй хандаж, тэдний итгэлийг олох хэмжээнд харилцааны соёлыг эзэмшин, үйл ажиллагаа, үйлчилгээгээ эелдэг, уриалгахан, ил тод байлгаж, олон нийтийн санаа бодлыг байнга авч, тэдний эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлж ажиллана.

 Долоо. Үнэнч байдлыг эрхэмлэнэ

Төрийн албандаа ямагт чин сэтгэлээс өөриймсөг хандаж, албан үүргээ аль болох үр бүтээлтэй, илүү чанартай гүйцэтгэх талаар санаачилга, идэвх зүтгэл гарган, иргэдэд төрийн үйлчилгээг бүрэн дүүрэн үзүүлэх талаар боломжтой бүх нөөц бололцоог дүүрэн ашиглаж ажиллана.

Найм. Шуурхай байдлыг эрхэмлэнэ

Албаны үйл ажиллагааг явуулахдаа бусдад элдэв чирэгдэл учруулахгүй байж, ялангуяа иргэдийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтэд нэн анхааралтай хандаж, боломжтой хамгийн бага хугацаанд шийдвэрлэн хариу өгөх хэмжээнд ажлаа зохион байгуулна.

Ес. Хариуцлага, ил тод байдлыг эрхэмлэнэ

Албаны ажил хэргийг явуулахдаа өөрөөсөө зайлуулах, хариуцлагаас зайлсхийх зэргээр амиа аргацаах зохисгүй байдал гаргахгүй байж, хууль тогтоомжийн хүрээнд мэдээллийн ил тод, нээлттэй байх зарчмыг баримтлан, ажилдаа эзэн болж, шийдэмгий зоримог ажиллан, түүнийхээ гүйцэтгэлийн үр дүнг биечлэн хариуцна.

 “Төрийн албаны шинэтгэл: сорилт, боломж” Үндэсний чуулганд оролцогчид

2011 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр

Санал асуулга

Та манай сайтын талаар хаанаас олж мэдсэн бэ?

Үр дүн харах

Loading ... Loading ...

Хандалт

2014406

Хавдар судлалын үндэсний төв 2016. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.